پورتال لاکچری|خدمات فرودگاهی|CIP فرودگاه امام خمینی

جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه بین المللی امام خمینی

CIP فرودگاه امام خمینی ساختمانی مستقل در مجاورت ترمینال یک و روبروی برج مراقبت است که خدمات خود را به کلیه مسافران ورودی و خروجی شرکت های هواپیمایی مشروط به اینکه عبور آنان از ترمینال یک این فرودگاه انجام شود، ارائه می نماید. «در نظر داشته باشید فعلا فرودگاه امام خمینی دارای دو ترمینال است، ترمینال یک و ترمینال سلام؛ CIP فرودگاه امام خمینی خدمات خود را صرفاً به مسافران ترمینال یک ارائه می نماید»

مسافران ورودی
 • استقبال به محض خروج از هواپیما.
 • انتقال به جایگاه CIP با خودرو تشریفات.
 • عبور از گیت اختصاصی پلیس گذرنامه.
 • پذیرایی
 • میز اردو با انواع غذاهای سبک، نوشیدنی گرم و سرد.
 • اینترنت پر سرعت
 • دریافت بار
 • تحویل بار در محل سوار شدن به خودرو
مسافران خروجی
 • بی نیاز ار مراجعه به ترمینال مسافری.
 • تحویل بار و دریافت کارت پرواز بدون نیاز به حضور مسافر
 • پذیرایی
 • میز اردو با انواع غذاهای سبک، نوشیدنی گرم و سرد.
 • اینترنت پر سرعت.
 • عبور از گیت اختصاصی پلیس گذرنامه
 • عبور از گیت اختصاصی بازرسی
 • انتقال به خودرو تشریفاتی به پای پلکان هواپیما
 

CIP امام خمینی

نحوه ارائه خدمات در پرواز ورودی:

مسافران CIP به محض خروج از هواپیما مورد استقبال کارشناس تشریفات جایگاه CIP قرار گرفته و به صورت اختصاصی با خودرو تشریفات به جایگاه منتقل می شوند؛ پس از ورود به جایگاه و عبور از گیت اختصاصی پلیس گذرنامه، مسافر CIP با راهنمایی مهماندار به داخل سالن تشریفات راهنمایی شده و مستقر می شوند. در حین پذیرایی و استفاده از امکانات جایگاه، بار مسافر CIP توسط کارکنان جایگاه از شرکت هواپیمایی مربوطه تحویل گرفته شده و در زمان خروج از جایگاه و در محل سوار شدن به خودرو تحویل مسافر می گردد.

با استفاده از این سرویس مسافر کلیه خدمات خود را در محیط اختصاصی و به دور از معطلی و صف انتظار دریافت نموده و این محیط مرتباً ضدعفونی می شود.

از جهت دیگر خانواده و دوستان مسافر CIP می توانند به عنوان مستقبل از بدو ورود مسافر CIP به جایگاه وی را همراهی نموده و مدت اقامت در جایگاه را به اتفاق سپری نمایند همچنین امکان سفارش ترانسفر عادی یا تشریفاتی نیز به همراه این سرویس و به عنوان سرویس جانبی وجود دارد.

نحوه ارائه خدمات در پرواز خروجی:

مسافران CIP بدون نیاز به مراجعه به ترمینال اصلی، مستقیماً به جایگاه تشریفات اختصاصی CIP مراجعه نموده و به محض ورود بار مسافران دریافت و پس از پذیرش با راهنمایی مهماندار در سالن تشریفات مستقر شده و در حین پذیرایی و استفاده از امکانات جایگاه بار مسافر CIP به شرکت هواپیمایی تحویل و کارت پرواز اخذ می شود و به محض اعلام زمان سوار شدن به هواپیما از سوی شرکت هواپیمایی، مسافر CIP با عبور از گیت اختصاصی پلیس گذرنامه و گیت اختصاصی بازرسی به سالن بوردینگ وارد و با خودرو تشریفاتی به پای پلکان هواپیما بدرقه و سفر هواپیمای خود را آغاز می کند.

خانواده و دوستان مسافر CIP می توانند به عنوان مشایع تا زمان عبور از گیت گذرنامه مسافر CIP را همراهی نمایند.

همچنین امکان رزرو ترانسفر تشریفاتی یا عادی همراه با این سرویس و به عنوان سرویس جانبی وجود دارد.